My Church Ystäväkirkko
Turuntie 4
30100 FORSSA
Tilinumero: FI30 5025 0220 2269 71   (OKOYFIHH)
Lahjoitukset: 7799
Lähetystiliviite: 7773

Rahankeräyslupa:
RA/2023/1179