My Church YSTÄVÄKIRKKO
on Forssan alueella toimiva paikallinen uskonyhteisö, joka kuuluu uskonnolliseen yhdyskuntaan nimeltä Kingdom Church. Seurakunnan toiminnassa talouden hoito siirtyi 2019 alkaen Mission Ystävät Ry:ltä paikalliselle uskonyhteisölle nimeltä My Church Ystäväkirkko.

Ystäväkirkon näkynä on olla apostolinen seurakuntayhteisö, joka tuo ihmisille Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen voiman ja auttaa tekemään heistä Jeesuksen opetuslapsia ja opetuslasten tekijöitä. Käytännössä tämä tapahtuu solujen, ystäväpiirien ja opetuslapsiryhmien kautta, joissa uskovien perheyhteys, Jumalan rakkaus, Raamatun opetukset, rukous ja keskinäinen huolenpito rakentavasti toteutuvat.

Uskomme perustuu Raamatun auktoriteettiin, Jeesuksen ristin sovitustyöhön ja Hänen ylösnousemukseensa.
Uskomme, että:
- julistettua Sanaa seuraavat ihmeet ja merkit, niin kuin Jeesus opetti.
- armolahjojen toimiminen on tärkeää seurakunnan rakentumiseksi
  ja sielujen voittamiseksi
- seurakunnan tarkoituksena on julistaa ja kirkastaa Jeesusta Kristusta.

YSTÄVÄKIRKON ARVOPOHJA
 1. Sana
  Kunnioitamme Jumalan Sanaa sellaisena kuin se on, ja tunnustamme sen auktoriteetin elämässämme ja palvelutyössämme.
 2. Henki
  Kunnioitamme Jumalan Pyhän Hengen työtä, emmekä tahdo rajoittaa Hänen toimintaansa meissä ja meidän kauttamme.
 3. Kristus-keskeisyys
  Kunnioitamme voitelua ja Jumalan toimintaa yksilön elämässä, mutta varomme korottamasta ketään ihmistä.
 4. Yhteys
  Toisten rakastaminen on Jeesuksen omien erityinen tuntomerkki ja meille annettu käsky. Tahdomme olla rakentamassa Hengen yhteyttä kaikkiin sisariin ja veljiin Kristuksessa.
 5. Kunnioitus
  Vaalimme kunnioituksen kulttuuria, jossa mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta kunnioitamme toinen toistamme. Jokainen meistä on luotu Jumalan kuvaksi, ja uudestisyntyneinä kannamme sisällämme jotain niin arvokasta, että toisen kunnioitus on meille prioriteetti. Tämä ei tarkoita kompromissien tekemistä, vaan Kristuksen työn kunnioittamista eri painotuksista huolimatta.
 6. Muiden nostaminen
  Tahdomme nähdä jokaisen uskovan nousevan kutsuunsa ja suuren armon lepäävän kaikkien yllä kuten oli alkuseurakunnan kohdalla. Olemme tietoisesti nostamassa jokaista Jumalan lasta omalle paikalleen Hänen valtakuntansa työssä.
 7. Läpinäkyvyys
  Pyrimme luomaan Jumalan valtakunnan kulttuuria johtajien välille, joka mahdollistaa sellaisen avoimuuden, jolla tehdään tyhjäksi yksinäisen johtajan syrjäytyminen ja muut vihollisen salakavalat juonet johtajia kohtaan.
 8. Dynaamisuus
  Tahdomme yhteistyön olevan ennen kaikkea hengellistä, emmekä halua sen luovan hallinnollista painoa yhdellekään osapuolelle.
 9. Varustava rooli
  Tavoitteena on luoda foorumi ja verkosto, jonka kautta Kristuksen ruumiin moninaisuus saa tulla esiin, ja kaikki palvelulahjat tulla käyttöön, jotta koko Kristuksen seurakunta varustetaan tehokkaaseen palvelutyöhön. Tahdomme varustaa johtajat varustamaan seurakuntiaan.
 10. Näky herätyksestä
  Kannamme näkyä herätyksestä, joka koskettaa Suomea ja koko Eurooppaa ja myös muihin kansakuntiin, ja tahdomme olla tekemässä määrätietoista työtä sen esiinmurtautumiseksi.
YSTÄVÄKIRKON TAVOITTEITA ON
 • Oppia tuntemaan:
  TAIVAALLINEN ISÄMME, JEESUS KRISTUS JA PYHÄ HENKI, niin kuin Raamattu opettaa.
 • Kasvaa itse uskossa ja uskovien yhteydessä
 • Tehdä Jumalan rakkaus tunnetuksi mahdollisimman monelle Jeesuksen lähetyskäskyä noudattaen
 • Olla valona, ilona ja pelastukseen johdattajina vaikutusalueellamme.
 • Toimia hengellisenä kotina, jossa Jumalan läsnäolo ilmenee Pyhän Hengen kautta.

TERVETULOA YSTÄVÄKIRKKOON
Jumala rakastaa juuri sinua. Hänellä on hyvä suunnitelma myös sinun elämällesi.
Jumala haluaa, "että yksikään joka Häneen (Jeesukseen) uskoo, ei joutuisi kadotukseen" (Joh. 3:16)
"...sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10:10)
"...sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." (Room. 10:13)

Jeesus Kristus voitti ristillä kuoleman ja kuolleista ylösnousemisellaan vihollisen ja synnin vallan ja mahdollisti meille pääsyn Jumalan luo taivaaseen. Jokainen voi olla yhteydessä Jumalaan rukoilemalla ja pyytämällä omakseen tätä iankaikkisen elämän lahjaa:

"Herra Jeesus Kristus, tiedän olevani syntinen, enkä ansaitse iankaikkista elämää. Uskon, että sinua kidutettiin, että kuolit ristillä, nousit kuolleista ja olet nyt taivaassa, hankkiaksesi minulle paikan taivaassa, Isän kodissa. Herra Jeesus, tule sydämeeni. Ota elämäni ohjat käteesi. Kadun syntejäni, pahoja tekojani ja vääriä ajatuksiani ja valintojani. Anna anteeksi syntini ja pelasta minut vihollisen vallasta, sillä luotan nyt vain sinuun pelastuakseni. Otan iankaikkisen elämän lahjana vastaan ja kiitän sinua siitä. Kiitos Jeesus, että kuulit minua. Olen nyt Jumalan lapsi ja matkalla taivaaseen!"

Jos rukoilit tämän sydämestäsi, saat syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voiton kautta ja Jeesus lupaa sinulle: "...joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä." (Joh. 6:47)

Jokaisella Jeesukseen Kristukseen uskovalla pitäisi olla oma hengellinen seurakuntakoti, solu tai yhteisö, jossa voi oppia lisää Raamatusta ja Jumalasta, ja jossa voi kysellä ja keskustella ja rukoilla yhdessä. Toivotamme sinut tervetulleeksi Ystäväkirkkoon.

YSTÄVÄKIRKON TOIMINTA
on yhteiskristillistä, eikä opillisia eroavaisuuksia puheissa, todistuksissa tai sielunhoidossa korosteta. Kaikenlainen hengellinen painostaminen on kielletty. Vaikka et vielä tuntisi Jeesusta ja Jumalan rakkautta, mutta haluat saada vastauksia elämän peruskysymyksiin, olet tervetullut mukaan.

YSTÄVÄKIRKON HISTORIAA
Toimimme aluksi kotisoluna, jonne kutsuimme puhujia muutaman kerran vuodessa. Evankeliointi Elämäntapana –kurssin jälkeen heräsi halu toimia sellaisten henkilöiden parissa, joilla ei ole elävää seurakuntayhteyttä tai jotka eivät vielä tunne Jeesusta. MISSION YSTÄVÄT RY perustettiin vuonna 2007, jotta voisimme kokoontua ja järjestää mm. evankelioimistilaisuuksia ja kerätä kokoustoimintaan tarvittavat rahalahjat yhdistyslain mukaisesti. Puheenjohtajaksi valittiin Arto Orre. Ensimmäinen virallinen kokouksemme oli UUSI ELÄMÄ -tilaisuus 30. 9. 2007.

Ystäväkirkko-seurakunta perustettiin 1. 10. 2009 ja vuonna 2011 vuokrasimme Turuntien toimitilat. Kaikki toimintamme tapahtuu edelleen vapaaehtoistyön ja lahjoitusten varassa.

Rukoilemme toistemme ja Suomen herätyksen puolesta. Vaalimme kristittyjen yhteyttä. Suostumme ja sitoudumme siihen, että hyväksymme tulevan herätyksen sellaisena kuin Jumala sen antaa ja lähettää, ja haluamme osaltamme olla siinä mukana, vaikka se tapahtuisikin vastoin meidän oletuksiamme. Seurakunnallemme tunnusomaista on Sanan opetuksen lisäksi ylistys ja palvonta sekä rukouspalvelu, joiden kautta tahdomme kohdata Jumalaa yhä enemmän ja syvemmin.

YSTÄVÄKIRKON JOHTORYHMÄ:
Irma Orre, puheenjohtaja
0400-940261


Arto Orre, yhteyshenkilö
045-6703090


Ilkka Ponto, Pastori
040-9397439
lassileevi@gmail.com

Kirsi Mattsén


Paavo Peuhkuri
040-6706525YSTÄVÄKIRKOLLE
voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:

Ystäväkirkon tilinumero: FI30 5025 0220 2269 71  (OKOYFIHH)
Lahjoitukset: 7799, lähetystiliviite: 7773

Rahankeräyslupa
RA/2023/1179

Ilmoitamme toiminnastamme myös Forssan Lehden seurakuntien ilmoitukset –osastolla sekä Ystäväkirkon Facebook -sivujen kautta.

YSTÄVÄKIRKKO
Kannattaa vakituisesti piispa M. Jacobin työtä Intiassa. ( gtsss.org),

Siunaamme Forssan seutukunnan muita seurakuntia ja rakastamme veljiä ja sisaria Kristuksessa yli seurakuntarajojen. Ystäväkirkon ohella Forssassa toimivat seuraavat kristilliset seurakunnat:
Forssan ev.-lut. seurakunta
Vapaakirkko
Helluntaiseurakunta
Adventtiseurakunta
ONE WAY FORSSA